رضایت بیماران

جهت حفظ حریم خصوصی بیماران از انتشار تصویر بیمار معذوریم

بیمار خانم 26 ساله ساکن تهران 2 ماه بعد از استفاده از پکیج درمانی مرکز ایران اچ پی وی

بیمار آقا 35 ساله ساکن قزوین 5 ماه بعد از استفاده از پکیج درمانی مرکز ایران اچ پی وی

بیمار خانم 26 ساله ساکن تهران 2 ماه بعد از استفاده از پکیج درمانی مرکز ایران اچ پی وی